Elektrische kachel
Elektrische kachel of gas

Is een elektrische kachel goedkoper dan gas? 2024

Momenteel zijn de prijzen voor elektriciteit en gas extreem in beweging en het prijsniveau is hoger dan ooit. Is dit het moment om over te gaan op een elektrische kachel? Is een elektrische kachel goedkoper dan gas? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Dat komt ten dele omdat momenteel de prijs van elektriciteit ook wordt bepaald door de prijs van gas. Dat is niet eens zo vreemd als je beseft dat in Nederland veel elektriciteit nog steeds wordt opgewerkt in centrales die met gas worden gestookt. 

Is een elektrische kachel goedkoper dan cv?

Indien je wilt weten of een elektrische kachel goedkoper is dan cv, zal je eerst de prijs van elektriciteit en gas op een objectieve manier moeten vergelijken. Er zijn geen landelijk vaste prijzen voor energie alhoewel die (afgezien van een vast overeengekomen periode) niet extreem afwijken bij de verschillende leveranciers in ons land. 

Gas wordt berekend in m3 (duizend liter gas) en elektriciteit in kWH. Je ziet deze eenheden ook op de meters die iedere woning kent. Een kWH is beduidend goedkoper dan een m3 aardgas, maar de warmte die 1000 liter gas geeft is groter dan een kWH. 

Het verbruik van een elektrische kachel is wel een eenvoudig sommetje. Een kachel van 1000 watt verbruikt per uur op vol vermogen 1 kWH. Net als een CV-ketel zal een elektrische kachel met thermostaat niet constant op vol vermogen werken. De moderne elektrische kachels kunnen vaak met een app worden aangestuurd. In het algemeen krijg je dan ook een goede indicatie van het verbruik van je elektrische kachel. 

Conclusie: is een elektrische kachel goedkoper dan cv? Door gebruik te maken van de tarieven van jouw energieleverancier kan je dan berekenen of een elektrische kachel goedkoper is dan gas in jouw situatie.

Overstappen van een cv naar een elektrische kachel

Wellicht komt er uit je berekening dat een elektrische kachel goedkoper dan gas is. Behalve de prijs van de energie spelen er nog andere zaken bij de keuze tussen verwarmen met elektriciteit en gas. 

In de eerste plaats komen er geen verbrandingsgassen vrij bij elektrisch verwarmen. Je kan een elektrische kachel in principe overal plaatsen waar een stopcontact zit. Bij het opwekken van elektriciteit wordt in ons land nog wel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Dat percentage zal steeds meer moeten afnemen en in principe zal in 2050 alle elektriciteit duurzaam worden opgewekt met zon, wind en waterkracht. Indien je zonnepanelen op het dak hebt, maak je elektrisch verwarmen zelf ook al meer duurzaam.

Bij elektrisch verwarmen wordt de energie ook direct en voor 100% omgezet in warmte. Er verdwijnt geen gedeelte in de schoorsteen of direct in de lucht. Het beste voorbeeld daarbij is infrarood in vergelijking met bijvoorbeeld een hout- of gaskachel op het terras. De infrarode straling voel je meteen op de huid zodra de kachel is ingeschakeld. Infrarood straling verhit de lucht niet en verwaait dus ook niet als er een extra briesje opsteekt. De meest efficiënte verwarming is ook altijd afhankelijk van de plaats waarop je deze gebruiken gaat.  

Avatar foto

Gerard Dekker